Kvalitet er nøkkelordet i våres arbeid

Hos Infonordic har vi dedikert oss til kvalitetsprosesser gennom trening, oppfølgning og kvalitetskontroll. Infonordic er medlem av den internasjonale organisasjon ESOMAR og følger deres kodeks og guidelines for markedsundersøkelser.

• Vi har implementert ICC International Code of Marketing og Social Research
Practice – minst 10 % av alle intervju er overvåket av modersmålstalende
sjefer. (IQCS standard spesifisert at kun 5 % av produksjonen bør være
overvåket).
• Vi følger standardene fra CASRO, MRS og ESOMAR og de globale
forbrukerbeskyttelses lover.
• Vi arbeider med et intensivt treningsprogram med våres intervjuere.
• Prosjektrelatert trening, intervjueren blir utstyrt med en intervjumanual.
• Intervjudokumentasjon: løpende overvåkning og trening av intervjueren.
• Webtestning, før-tests og test for dataforsendelse.
• Statusrapporter og effektivitetsrapporter.
• Utnyttelse av emner (gjenkald).
• Løpende kontrol og oppfølgning av samtaler samt inndledninger.
• Digital opptagelse av intervjueren.
• Online oppfølgning.

Infonordic certifisert i henhold til EU datalov 95/46/EC

Infonordic er certifisert av et eksternt konsulentfirma spesialisert i datalov i henhold til EU´s Data Protection Directive 95/46/EC.
For å bli certifisert har Infonordic foretatt serlige skjerpende prosedurer for å sikkre data sikkerheten og har i samme forbindelse utdannet ansatte med overordnet ansvar for databehandling.

microsoft-certified-partner
lopd
UN Global Compact