Kvalitet är nyckelordet i vårt arbete

Hos Infonordic har vi hängivit oss till kvalitetsprocesser genom träning, uppföljning och kvalitetskontroll. Infonordic är medlem av den internationella organisationen ESOMAR och följer deras codex och riktlinjer för marknadsundersökningar.

• Vi har implementerat ICC International Code of Marketing och Social Research
Practice – minst 10 % av alla intervjuer övervakas av modersmålstalande
chefer. (IQCS standard specificerar att endast 5 % av produktionen behöver
övervakas).
• Vi följer standard från CASRO, MRS och ESOMAR och även de globala
konsument skyddslagarna.
• Vi arbetar med ett intensivt träningsprogram för våra intervjuare.
• Projektrelaterad träning, intervjuaren utrustas med en intervjumall.
• Intervjudokumentation: löpande övervakning och träning av intervjuarna.
• Web testning, för-test och test för dataöverföring.
• Statusrapporter och effektivitetsrapporter.
• Utnyttjande av resurser (återuppringning).
• Löpande kontroll och uppföljning av samtal samt introduktioner.
• Digitalinspelning av intervjuerna.
• Online övervakning.

Infonordic är certifierad i enlighet med EUs datalag 95/46/EC

Infonordic är certifierad av en extern konsultfirma som är specialister i datalagar i enlighet med EU´s Data Protection Directive 95/46/EC.
För att bli certifierade har Infonordic infört extra skärpta procedurer för att säkerställa datasäkerheten och har i samma förbindelse utbildat anställda som har överordnat ansvar för databehandling.

microsoft-certified-partner
lopd
UN Global Compact