7 goda grunder titl att använda vår service
 1. Sparar minst 30 % genom att får ett uppdrag utfört av oss i Spanien.
 2. Få uppdrag utförda av vuxna medarbetare (Genomsnittlig ålder, i Januari 2015 var 32år)
 3. Undvika hanteringen av personalproblem avseende frånvaro, anställningar och uppsägningar.
 4. Undvika ”vem sa vad?”-problematik, då vi datalagrar alla samtal.
 5. Få resultat dagligt eller veckovis (beroende på avtal) online eller via e-post.
 6. I enlighet med EU-regler fakturerar vi våra tjänster momsfritt!
 7. Var trygg med en leverantör, som uppfyller krav från datainspektion, har automatiska uppringningssystem för att effektivisera kampanjer, är certifierad Microsoft partner, är medlem av ESOMAR och har alla medarbetare anställda på fast lön med sjukförsäkring.
7 kompetensområden, som vi är experter på
 1. Kundtillfredsställelse- och marknadsundersökningar
 2. Datainsamling via telefon (t.ex. accepterande av e-mail) m.m.
 3. Mötesbokning till externa konsulter
 4. Kampanjer i förbindelse med telefonförsäljning
 5. Rekrytering av svarande till opinionsbildande kundpaneler
 6. Databasrensning
 7. Telefonförsäljning
Våra priser är de bästa
 • Få ett ej förpliktigande erbjudande, allt efter uppdragstyp.